Interviu

ANUNT

ANUNT  PUBLIC

PRIMARIA MUNICIPIULUI BUZAU

In conformitate cu dispozitiile art. 7, alin. (1) Si (2) din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, in calitate de primar, aduc la cunostinta publica faptul ca pentru sedinta ordinara a Consiliului Local al Municipiului Buzau din luna iunie 2019 a fost initiat urmatorul proiect de hotarare cu caracter normativ:

  • proiect de hotarare pentru aprobarea vanzarii prin licitatie publica cu strigare a terenului proprietate privata a municipiului Buzau, situat in strada Primaverii 98 bis.

Persoanele fizice si juridice interesate pot consulta proiectul de hotarare pe site-ul autoritatii publice locale, la adresa  www.primariabuzau.ro şi la avizierul primariei.

Propunerile, sugestiile sau opiniile cu privire la proiectul de hotarare mentionat mai sus pot fi depuse la sediul Primariei municipiului Buzau, la Ghiseul Unic, pana cel tarziu 27 iunie 2019, la responsabilul pentru relatia cu societatea civila, doamna Jipa Petronela.

 

PRIMARUL MUNICIPIULUI BUZAU,

Constantin Toma

 

 

EP/FSP

  1. 2

16.05.2019

 

Ilinca Moise

Add Comment

lasă aici un comentariu

Mai multe articole