A fost pusă în dezbatere publică Ordonanța de Urgență a Guvernului privind modificarea Ordonantei Guvernului nr. 51/1998 privind finanțarea proiectelor culturale. Un demers susținut de către actualul ministru al Culturii, buzoianul Lucian Romașcanu, președinte interimar al PSD Buzaău. Opinia vizavi de proiect a fost detaliată de ministrul Romașcanu pe pagina sa de socializare, din start acesta mulțumindu-le colegilor săi din Ministerul Culturii pentru efortul depus în conturarea acestui act normativ atât de așteptat de mediul cultural românesc!

sursa foto Supersonic Radio

” Câteva noutăți din OUG:

• s-a introdus posibilitatea finanțării de programe/proiecte multianuale

• s-a clarificat faptul că autoritățile finanțatoare (inclusiv autoritățile locale) trebuie să finanțeze proiecte culturale în temeiul acestei ordonanțe și nu în temeiul Legii 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general

• s-au detaliat și actualizat tipurile de cheltuieli eligibile:

o s-a introdus în premieră a un procent de 5 % din valoarea finanțării nerambursabile ce se poate acorda ca sumă forfetară, fără a fi necesară prezentarea de documente justificative, pentru cheltuieli indirecte eligibile cum sunt: chirii pentru spațiile în care se desfășoară activitățile culturale, consumabile asociate cu managementul proiectului, costuri pentru comunicații telefonice sau internet, cheltuieli cu energia electrică, comunicație, utilități

o s-a prevăzut posibilitatea decontării cheltuielilor pentru deplasare sub formă de sume forfetare

o se permite efectuarea de cheltuieli cu achiziția de mijloace fixe utilizate exclusiv în scopul implementării proiectului, în procent de cel mult 25% din totalul finanțării nerambursabile acordate;

o se permite efectuarea de cheltuieli cu lucrări care nu necesită autorizație de construire, în procent de cel mult 10% din totalul finanțării nerambursabile acordate.

• s-au inclus noi prevederi legate de cofinanțare, respectiv:

o posibilitatea asigurării a 50% din valoarea cofinanțării prin contracte de voluntariat

o clarificarea faptului că asigurarea cofinanțării trebuie dovedită până la finalizarea implementării proiectului și nu la semnarea contractului de finanțare

• s-au stabilit reguli privind ajutorul de stat/minimis în vederea respectării legislației europene din domeniu

• s-au introdus prevederi legate de necesitatea asigurării transparenței:

o publicarea anunțurilor publice privind sesiunile de selecție, însoțite de Ghidurile solicitantului – care să cuprindă prevederi clare cu privire la mecanismul de finanțare și selecție a proiectelor

o introducerea Registrului finanțărilor nerambursabile din domeniul culturii – baza de date centralizată la nivel național care cuprinde informații despre proiectele din domeniul cultural care au primit finanțare nerambursabilă

o clarificarea necesității evitării dublei finanțări

• s-au actualizat sursele de finanțare pentru Fondul Cultural Național și s-a stabilit faptul că AFCN poate utiliza cel mult 1% din acest fond pentru cheltuieli proprii generate de administrarea Fondului, acordarea și monitorizarea finanțărilor nerambursabile”.

Articolul precedent(P) Avrămescu:”Buzăul poate să fie o cale pentru o energie ieftină pentru români!”
Articolul următorEpopeea gaze la Mărăcineni – din ce în ce mai aproape de flacără