Marți, 3 august 2021, în ședință extraordinară a Consiliului Județean Buzău, ședință ce va începe de la ora 10, al treilea proiect supus atenției consilierilor județeni se referă la numirea reprezentanților județului Buzău în Adunarea Generală și Consiliul Director al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Investiții Teritoriale Integrate Ținutul Buzăului, Prahovei și Vrancei.

Celelalte trei proiecte se referă la stabilirea taxelor și tarifelor de nivel județean pentru anul 2021  http://cjbuzau.ro/wp-content/uploads/2021/07/Proiect-146.pdf, numirea unui administrator provizoriu în CA al Societății Domenii Prest Serv SRL Buzău http://cjbuzau.ro/wp-content/uploads/2021/07/Proiect-147.pdf și o alta se referă la programul județean de transport rutier http://cjbuzau.ro/wp-content/uploads/2021/07/Proiect-149-document-complet.pdf.

Revenind la ITI Ținutul Buzăului, Prahovei și Vrancei, în adunarea generală însuși președintele CJ Buzău Petre Emanoil Neagu va fi reprezentan titular, iar Liliana Mioara Nicolae, director executiv al Direcției de dezvoltare regională va fi în consiliul director. Cu titlu de excepție sunt mandatați ca supleanți Laurențiu Gavrilă, secretarul județului Buzău în adunarea generală și Cristina Căpățână, consilier juridic în aceeași direcție, pentru consiliul director.

Județul Buzău este mebru-fondator și asociat al acestei Asociații ITI valabilă în trei județe și din care mai fac parte alte 89 de unități administrativ-teritoriale. În acest moment are loc asocierea acestora la Asociația ITI, urmând, cum este firesc ca aceasta să fie înregistrată juridic.

Potrivit www.mlpda.ro Investiţiile teritoriale integrate sunt instrumente de dezvoltare teritorială care presupun existenţa unei strategii de dezvoltare teritorială integrată aferentă unui teritoriu desemnat, a unui set de acţiuni care pot fi puse în aplicare pentru atingerea obiectivelor stabilite prin strategia de dezvoltare teritorială integrată, şi a unor mecanisme de guvernanţă pentru gestionarea investiţiilor teritoriale integrate. Practic, ITI sunt subprograme care cuprind măsuri integrate multi-dimensionale. Elementul cheie pentru aplicarea ITI este abordarea integrată. Aceasta presupune ieşirea din perspectiva sectorială pentru soluţionarea problemelor identificate în teritoriu; astfel, chiar dacă propunerile de măsuri vor fi în bună parte sectoriale (adică vor putea fi asimilate unui domeniu), există o viziune globală, o perspectivă de ansamblu care asigură corelarea intervenţiilor şi atingerea obiectivelor strategice. De asemenea, abordarea integrată teritorială presupune depăşirea graniţelor administrative şi necesită o disponibilitate sporită nivelurilor de guvernare de a coopera şi coordona acţiuni pentru realizarea unor obiective comune. ITI reprezintă un instrument de punere în aplicare a strategiilor teritoriale integrate, acestea fiind considerate esenţiale în realizarea obiectivelor strategiei Europa 2020. ITI nu sunt operaţiuni sau priorităţi în cadrul unui program operaţional, ci permit finanţarea punerii în aplicare a strategiilor teritoriale integrate din mai multe axe prioritare ale unuia sau mai multor programe operaţionale. Astfel, ITI oferă flexibilitate în elaborarea programelor operaţionale şi eficienţă prin implementarea unor acţiuni integrate. Trebuie de asemenea precizat că în afară de investiţiile care sprijină printr-un ITI o strategie de dezvoltare bazată pe situaţia din teren, pot fi finanţate acţiuni suplimentare ţintite către aceeaşi zonă prin axele prioritare ale unui program operaţional sau ale unor programe operaţionale care nu participă la finanţarea ITI – totuşi, se recomandă ca investiţiile sectoriale să fie corelate şi aliniate la strategiile de dezvoltare teritorială integrată

Articolul precedentJurnal cultural, 2-8 august, Buzău
Articolul următor(P) Pufu, PNL:”Buzăul Mare, să nu fie Ciolacu mic”