Interviu

Anunt privind delegarea gestiunii iluminatului public in Buzau

ANUNT PUBLIC

PRIMARIA MUNICIPIULUI BUZAU

In conformitate cu dispozitiile  art. 7, alin. (1) si (2) din Legea nr. 52/2003

 

privind transparenta decizionala

in administratia publica, republicate, in

 

calitate de primar, aduc la cunostinta publica faptul ca pentru sedinta ordinara a Consiliului Local al Municipiului Buzau din luna IULIE 2019 a fost initiat urmatorul proiect de hotarare cu caracter normativ:

 

-privind  aprobarea     documentatiei    pentru   delegarea     gestiunii serviciului de iluminat public din municipiul Buzau.

 

Persoanele fizice si juridice interesate pot consulta proiectul de hotarare pe site-ul autoritatii publice locale, la adresa  www.primariabuzau.ro  si la avizierul primariei.

Propunerile, sugestiile sau opiniile cu privire la proiectul de hotarare mentionat mai sus pot fi depuse la sediul Primariei municipiului Buzau, la Ghiseul Unic, pana cel tarziu la data de 03 IULIE 2019, ora 15.00, la responsabilul pentru relatia cu societatea civila, doamna Jipa Petronela.

PRIMARUL MUNICIPIULUI BUZAU,

Constantin Toma

EP

  1. 2

22.05.2019

Ilinca Moise

Add Comment

lasă aici un comentariu

Mai multe articole