Advertorial

Anunt public Primaria Buzau

... privind stabilirea tarifului de distanță maximala pentru serviciul de transport public local de persoane în regim de taxi desfășurat pe raza municipiului Buzău

ANUNȚ PUBLIC

În conformitate cu dispoziţiile art. 7, alin. (1) și (2) din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, în calitate de primar, aduc la cunoştinţă public faptul că pentru şedinţa ordinară a Consiliului Local al Municipiului Buzău din luna septembrie 2019 a fost iniţiat următorul proiect de hotărâre cu character normativ:

  • proiect de hotărâre privind stabilirea tarifului de distanță maximala pentru serviciul de transport public local de persoane în regim de taxi desfășurat pe raza municipiului Buzău.

Persoanele fizice şi juridice interesate pot consulta proiectul de hotărâre pe site-ul autorităţii publice locale, la adresa www.primariabuzau.ro şi la avizierul primăriei.

Propunerile, sugestiile sau opiniile cu privire la proiectul de hotărâre menţionat mai sus pot fi depuse la sediul Primăriei municipiului Buzău, la Ghişeul Unic, pânăcel târziu 20 septembrie2019, la responsabilul pentru relaţia cu societatea civilă, doamna Jipa Petronela.

PRIMARUL MUNICIPIULUI BUZĂU,

Constantin Toma

 

EP/FSP

  1. 2

09.08.2019

 

etichete

Ilinca Moise

Add Comment

lasă aici un comentariu

Mai multe articole