Advertorial

ANUNT PUBLIC

In conformitate cu dispozitiile art. 49, alin. (2), din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, in calitate de primar al municipiului Buzau, aduc la cunostinta publica faptul ca in sedinta ordinara a Consiliului Local al Municipiului Buzau din 30 mai 2019 au fost adoptate urmatoarele hotarari cu caracter normativ:

  • Hotararea nr. 130/30.05.2019 pentru aprobarea documentatiei pentru delegare prin concesiune a gestiunii serviciului public de ecarisaj;
  • Hotararea nr. 131/30.05.2019 pentru aprobarea documentatiei privind delegarea gestiunii serviciului comunitar de utilitate publica pentru administrarea, intretinerea si exploatarea zonelor de parcare si a parcarilor de resedinta din municipiulbuzau;
  • Hotararea nr. 132/30.05.2019 privind organizarea si functionarea targului de vara “DRAGAICA – 2019”;

Persoanele fizice si juridice interesate pot consulta hotararile mentionate mai sus pe site-ul www.primariabuzau.ro.

 

PRIMARUL MUNICIPIULUI BUZAU,

Constantin Toma

 

EP/FSP

  1. 2

06.06.2019

Ilinca Moise

Add Comment

lasă aici un comentariu

Mai multe articole