A N U N Ț   P U B L I C

În conformitate cu dispoziţiile art. 198, alin. (2) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, în calitate de primar al municipiului Buzău, aduc la cunoştinţă publică faptul că în şedinţa ordinară a Consiliului Local al Municipiului Buzău din 07 AUGUST 2020 au fost adoptate următoarele hotărâri cu caracter normativ:

  • Hotărârea nr. 179/07.08.2020 privind aprobarea Regulamentului serviciului public de alimentare cu energie termică din municipiul Buzău, precum şi a Caietului de sarcini al serviciului public de alimentare cu energie termicăîn sistem centralizat din municipiul Buzău;
  • Hotărârea nr. 180/07.08.2020privind aprobarea Studiului de oportunitate privind „Stabilirea modalităţii optime de gestiune a serviciului public de alimentare în sistem centralizat cu energie termică a Municipiului Buzău”.

Persoanele fizice și juridice interesate pot consulta hotărârile menţionate mai sus pe site-ul www.primariabuzau.ro.

PRIMARUL MUNICIPIULUI BUZĂU,

Constantin Toma

Articolul precedentElevii buzoieni ar urma sa primeasca burse
Articolul următor„Seri de vara” speciale in acest weekend, la Buzau