A N U N Ț P U B L I C
În conformitate cu dispoziţiile art. 198, alin. (2) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, în calitate de primar al municipiului Buzău, aduc la cunoştinţă publică faptul că în şedinţa extraordinară a Consiliului Local al Municipiului Buzău din 11 februarie 2020 a fost adoptată următoarea hotărâre cu caracter normativ:
  • Hotărârea nr. 24/11.02.2020 pentru aprobarea bugetului municipiului Buzău pe anul 2020.
Persoanele fizice și juridice interesate pot consulta hotărârea menţionată mai sus pe site-ul www.primariabuzau.ro.
PRIMARUL MUNICIPIULUI BUZĂU,
Constantin Toma
Articolul precedentCAND SE TERMINA APA
Articolul următorInvitatie la moment Brancusi