În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, modificată și completată, se aduce la cunoștință publică ședința publică ordinară a Consiliului Local al Comunei Mărăcineni, județul Buzău, în ziua de 28.02.2023 , ora 16:00, în sala de ședințe a Consiliului Local cu următoarele proiecte pe ordinea de zi:

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate/documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, a indicatorilor tehnico-economici/indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general/devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții ”Asfaltare drumuri de interes local în comuna Mărăcineni, județul Buzău”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții ”Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului.
  • Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului ”Înființare centru de zi și modernizare clădire, în localitatea Mărăcineni, str. Centrală M, Nr. 153-155, jud. Buzău” și a cheltuielilor legate de proiect.
  • Proiect de hotărâre privind înființarea Serviciului specializat pentru gestionarea câinilor fără stăpân la nivelul Comunei Mărăcineni, județul Buzău.
  • Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea ajutoarelor de urgență familiilor și persoanelor care se află în situații de necesitate cauzate de calamități naturale, accidente, precum și pentru alte situații deosebite.

Articolul precedent(P)Decizie de mediu pentru construire înTarlaua 19, din orașul Buzău
Articolul următorCaierul de lână de la Bisoca a fost dus și la Târgul Național de Turism