Advertorial

Cabinetul stomatologic din Spitalul Judetean ramane deschis pentru urgente

Se aprobă prelungirea duratei de funcționare a cabinetului stomatologic pentru intervenții în caz de urgență stomatologică ...

MUNICIPIUL BUZAU

COMITETUL LOCAL PENTRU SITUATII DE URGENTA

HOTĂRÂREA NR. 10/14.05.2020

privind luarea unor măsuri suplimentare pentru prevenirea infecțiilor cu CORONAVIRUS Covid-19

Având în vedere:

-referatul Compartimentului de Protecție Civilă și Situații de Urgență nr.50273/13.05.2020;

-prevederile Legii nr. 481/2004 privind protecția civilă, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-HG 1491/2004 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind structura organizatorică, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea comitetelor şi centrelor operative pentru situaţii de urgenţă;

-prevederile OUG nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, cu modificările și completările ulterioare;

– solicitarea nr. 50584/14.05.2020 a D-nei Moise Andaluzia- medic primar coordonator din cadrul Cabinetului stomatologic pentru intervenții în caz de urgență stomatologică.

Comitetul Local pentru situații de urgență al Municipiului Buzău

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1.Se aprobă achiziționarea unei cantități de 10.000 buc măști de protecție a căilor respiratorii pentru unitățile de învățământ unde sunt organizate centre de evaluare pentru examenele de evaluare națională a abosolvenților clasei a VIII-a și bacalaureat, conform metodologiei stabilite de către Inspectoratul Școlar Județean Buzău.

Art. 2.Accesul in parcurile din municipiul Buzău este permis inclusiv după ora 19:00, anulându-se restricția instituită prin Hotărârea nr. 3 al Comitetului Local pentru Situații de Urgență, art. 1, lit. b).

Art. 3. Se aprobă accesul liber in cimitirele de pe raza municipiului Buzău.

Art.4. Se aproba program normal de lucru cu publicul, începând din data de 18.05.2020, a Instituțiilor publice din subordinea Primăriei municipiului Buzău, prin revocarea art. 4 din Anexa 1 la Hotărârea Comitetului Local pentru Situații de Urgență nr. 2/17.03.2020, cu respectarea următoarelor măsuri:

  • Accesul în incinte va fi limitat la maxim 5 persoane.
  • Este interzis accesul persoanelor care prezintă vădit simptome de infecție respiratorie (tuse, strănut, rinoree).
  • Se va stabili triajul tuturor persoanelor in zonele de acces din instituții, prin măsurarea temperaturii corporale de la distanță cu termoscaner. Se va interzice accesul persoanelor care au o temperatură corporală mai mare de 37°C.
  • Pe toata durata accesului, persoanele vor purta obligatoriu măști de protecție și vor respecta distanța fizică prescrisă.

Art. 5. Se aprobă redeschiderea târgului auto din incinta platformei Drăgaica, spațiu gestionat de Piețe Târguri și Oboare, cu condiția obligatorie de respectare a distanțelor legale și purtarea măștilor de protecție.

Art. 6. Se aprobă distribuirea către cetățenii din cartierul Poștă a 1500 buc. măști provenite din donația companiei Alisson Hayes.

Art. 7. Se aprobă prelungirea duratei de funcționare a cabinetului stomatologic pentru intervenții în caz de urgență stomatologică din incinta Spitalului Județean de Urgență Buzău până la începerea anului școlar 2020-2021, cabinet care va funcționa în baza unui act adițional la Protocolului de colaborare încheiat în data de 01.04.2020 între Consiliul Județean Buzău, UAT municipiul Buzău, Spitalul Județean de Urgență Buzău și Colegiul Medicilor Stomatologi Buzău.

Art. 8. Comitetului Local pentru Situații de Urgență comunică următoarele recomandări:

  • utilizarea mijloacelor de transport in comun de către persoanele cu vârsta peste 65 ani, începând cu ora 9:00.
  • utilizarea mijloacelor on-line pentru soluționarea tuturor cererilor, solicitărilor, plăților, transmiterea documentațiilor, astfel încât accesul în instituțiile publice să fie utilizat doar pentru situații care presupun prezența fizică a solicitantului.

Art.9. Nerespectarea prezentei hotărâri atrage răspunderea disciplinară, civilă, contravențională sau penală, după caz.

PREȘEDINTELE

Comitetului Local pentru situații de urgență

PRIMAR

Constantin Toma

                                                                                           Secretariat tehnic

                                                                                                  Marian Popa

Ilinca Moise

1 Comment

lasă aici un comentariu

Mai multe articole