Advertorial

Constructii noi pe strada Depozitului

Documentația PUZ, poate fi consultată pe site-ul www.primariabuzau.ro, secțiunea Urbanism — Anunțuri publice privind documentații de urbanism.

ANUNT PUBLIC

Stimați cetăteni,

În vederea implicării publicului in etapa elaborării unui Plan Urbanistic Zonal, aducem la cunoştință că Primăria Municipiului Buzău. cu sediul in Piața Daciei, nr. 1, a demarat procedura pentru aprobarea documentației de Plan Urbanistic Zonal, etapa pregătitoare de informare a publicului cu privire la intenția de elaborare PUZ, pentru « CONSTRUIRE LOCUINȚE » pe teren intravilan din municipiul Buzău, str. Depozitului, nr. 9 și nr. 13.

Documentația PUZ, poate fi consultată pe site-ul www.primariabuzau.ro, secțiunea Urbanism — Anunțuri publice privind documentații de urbanism.

Observațiile sau propunerile vor fi transmise prin poştá (Primăria Buzãu, Piata. Daciei, nr. 1) sau on-line (cristina.stoicescu@primariabuzau.ro

), până la data de 16.10.2020.

Cu stİmÕ,

Primarul Municipiului Buzău, Constantin Toma

Sef serviciu, Cristina Stoicescu

2ex DE/DE/21.09.2020

Ilinca Moise

Add Comment

lasă aici un comentariu

Mai multe articole