Interviu

Este reglementata activitatea de tip taxi in Buzau

În conformitate cu dispoziţiile art. 7, alin. (1) și (2) din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, în calitate de primar, aduc la cunoştinţă publică faptulcă pentru şedinţa ordinară a Consiliului Local al MunicipiuluiBuzău din luna aprilie 2020 a fost iniţiat următorul proiect de hotărâre cu caracter normativ:

  • proiect de hotărâre privind modificarea Anexei nr. 4 a locurilor de așteptare clienți din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 72/2008 privind reglementarea activității de transport public în regim de taxi sau închiriere, precum și de dispecerat taxi în municipiul Buzău.

Persoanele fizice şi juridice interesate pot consulta proiectul de hotărâre pe site-ul autorităţii publice locale, la adresa www.primariabuzau.ro şi la avizierul primăriei.

Propunerile, sugestiile sau opiniilecuprivire la proiectul de hotărâre menţionat mai sus pot fi depuse la sediul Primăriei municipiului Buzău, la GhişeulUnic, până cel târziu 21 aprilie2020, la responsabilul pentru relaţia cu societatea civilă, doamna Jipa Petronela.

 

PRIMARUL MUNICIPIULUI BUZĂU,

Constantin Toma

 

 

 

 

 

 

Ilinca Moise

Add Comment

lasă aici un comentariu

Mai multe articole