Advertorial

Hotărâri cu caracter local

Persoanele fizice și juridice interesate pot consulta hotărârile menţionate mai sus pe site-ul www.primariabuzau.ro.

        ANUNȚ  PUBLIC

În conformitate cu dispoziţiile art. 198, alin. (2) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, în calitate de primar al municipiului Buzău, aduc la cunoştinţă publică faptul că în şedinţa ordinară a Consiliului Local al Municipiului Buzău din 24 noiembrie 2021 au fost adoptate următoarele hotărâri cu caracter normativ:

  • privind indexarea, la nivelul municipiului Buzău, a impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2022, cu rata inflației de 2,6%.
  • privind stabilirea, la nivelul municipiului Buzău, a impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2022.
  • pentru aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU “CONSTRUIRE FABRICĂ DE PRODUCȚIE POLISTIREN EXPANDAT CAȘERAT CU MEMBRANĂ BITUMINOASĂ”.
  • Hotărârea   nr.190/24.11.2021 pentru completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 191/30.08.2018 privind stabilirea unor limite de circulație pentru vehiculele de transport marfă pe unele drumuri publice din municipiul Buzău.

Persoanele fizice și juridice interesate pot consulta hotărârile menţionate mai sus pe site-ul www.primariabuzau.ro.

PRIMARUL MUNICIPIULUI BUZĂU,

Constantin Toma

Ilinca Moise

Add Comment

lasă aici un comentariu

Mai multe articole