COMUNICAT

          Urmare a deciziei adoptate în cadrul ședinței Comisiei de securitate rutieră a Municipiului Buzău, întrunită în data de 03.07.2020, Primăria Municipiului Buzău aduce la cunoștință instituirea din data de 15.08.2020 a sensurilor unice de circulație în cartierul OBOR din municipiul Buzău, conform planului anexat.  

        PRIMAR,

       Constantin Toma