D I S P O Z I T I E

privind convocarea in sedinta extraordinara a

Consiliului Local al Municipiului Buzau

 

Primarul municipiului Buzau, judetul Buzau;

In temeiul art. 39, alin. (2) §i (3), art. 68, alin. (1) 5i art. 115, alin. (1) lit. a) din Legea nr.

215/2001 a administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

 

D I S P U N E :

 

Art.1.- Se convoaca Consiliul Local al Municipiului Buzau in sedinta extraordinara pentru VINERI, 14 IUNIE 2019, ora 09.00, sedinta care va avea loc in sediul Consiliului Local al Municipiului Buzau, situat in municipiul Buzau, strada Piata Daciei, nr. 1, in  Palatul Comunal, etajul I, Sala Stan Sararu (sala 24).

Proiectul ordinii de zi al sedintei este urmatorul:

1.- proiect de hotarare nr. 182 din data de 06.06.2019 pentru completarea Hotararii Consiliului Local nr. 126 din 24.04.2019 pentru aprobarea solicitarii de trecere din domeniul public al statului si administrarea Ministerului Afacerilor Interne prin U.M.0838 Buziiu in domeniul public a1 municipiului Buzau si administrarea Consiliului Local al Municipiului Buzau a terenului inscris in Cartea Funciarii nr. 57402 a U.A.T. Buzau;

2.- proiect de hotarare nr. 183 din 06.06.2019 pentru aprobarea modificarii Anexei nr. 2a la Hotararea Consiliului Local al Municipiului Buzau nr. 103 din 24.04.2019 pentru aprobarea bugetelor institutiilor publice fmantate integral sau partial din bugetul municipiului Buzau pe anul 2019;

3.-proiect de hotarare nr. 184 din 07.06.2019 pentru aprobarea transmiterii suprafetelor de fond forestier aferente Padurii Crang din proprietatea publica a statului si administrarea Regiei Nationale a Padurilor — Romsilva in proprietatea publica a Municipiului Buzau;

4.- proiect de hotarare nr. 185 din 07.06.2019 pentru revocarea Hotararii Consiliului Local al  Municipiului Buzau nr. 158 din 30 mai 2019 privind reorganizarea Regiei Autonome Municipale „RAM” Buzau din ”regie” in ”societate cu raspundere limitatii” cu denumirea Compania de Energie Termica S.R.L. Buziiu;

5.- proiect de hotare nr. 186 din 07.06.2019 pentru modificarea Contractului de concesiune a serviciului public de salubrizare a municipiului Buzau.

Art.2.- Secretarul municipiului Buzau va asigura aducerea la cunostinta publica a prevederilor prezentei dispozitii.

PRIMARUL MUNICIPIULUI BUZ/\U,

Constantin Toma

Buzau, 07 iunie 2019

Nr. 482

 

 

 

 

 

 

 

Articolul precedentCe vrem de la Dragaica?
Articolul următorMedicul dentist si englezoaicele de rasa pura