În conformitate cu dispoziţiile art. 7, alin. (1) și (2) din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, în calitate de primar, aduc la cunoştinţă publică faptul că pentru şedinţa ordinară a Consiliului Local al Municipiului Buzău din luna ianuarie 2020 a fost iniţiat următorul proiect de hotărâre cu caracter normativ:

  • proiect de hotărâre privind acordarea de ajutoare lunare de la bugetul local pentru familiile și persoanele singure cu domiciliul în municipiul Buzău, care au media veniturilor bănești nete Iunare sub salariul minim brut pe țară garantat la plată, pe membru de familie în vederea plății serviciului de alimentare cu apă și canalizare.

Persoanele fizice şi juridice interesate pot consulta proiectul de hotărâre pe site-ul autorităţii publice locale, la adresa www.primariabuzau.ro şi la avizierul primăriei.

Propunerile, sugestiile sau opiniile cu privire la proiectul de hotărâre menţionat mai sus pot fi depuse la sediul Primăriei Municipiului Buzău, la Ghişeul Unic, până cel târziu 20 ianuarie 2020, la responsabilul pentru relaţia cu societatea civilă, doamna Jipa Petronela.

 

PRIMARUL MUNICIPIULUI BUZĂU,

Constantin Toma

Articolul precedentPlugul lui Cuza Voda este plugul bisocenilor
Articolul următorRestrictii de trafic in zona pasajului Metalurgica

1 COMENTARIU

  1. Este neceasară analiza fiecărui caz în parte, dacă acea persoană singură, are posibilități..(rude..), este aptă de muncă, astfel încât această problemă să fie analizată și să se facă propunere legislativă la nivel de țară, nu la nivel local, să
    se prevadă buget în acest sens, pentru a nu se crea suspiciuni cu ajutoare „electorale”, care în loc să aducă voturi, primarul va fi lipsit de aceste voturi.
    Nu suntem așa de bogați, ca să încurajăm nemunca.
    Fiindcă bufetul are martori permanenți din ajutoare sociale, căci de te duci și-i soliciți la o muncă cu plată, preferă să stea și să voteze edilul.

Comments are closed.