ANUNŢ  PUBLIC

Stimaţi cetăţeni,

          În vederea implicării cetățenilor în procesul de informare publică a unui Plan Urbanistic Zonal, aducem la cunoştinţă că U.A.T. MUNICIPIUL BUZĂU a demarat etapa privind intenția de elaborare a Planului Urbanistic Zonal pentru „P.U.Z. ÎN VEDEREA PUNERII ÎN VALOARE A PEISAJULUI CULTURAL, NATURAL, CONSTRUIT ȘI PROTEJAREA ARHITECTURAL-URBANISTICĂ A ZONEI ADICENTE GRAJDURILOR FOSTEI HERGHELII MARGHILOMAN, MUN. BUZĂU“ în intravilanul mun. Buzău, str. Plantelor, nr. 8B.

Consultarea propunerilor pentru P.U.Z. se poate face pe site-ul www.primariabuzau.ro > secţiunea Urbanism > Anunţuri publice privind documentaţii de urbanism.

          Propunerile / observațiile vor fi transmise prin poştă (Primăria Buzău, Piaţa Daciei, nr. 1) sau on-line ([email protected]), până la data de 07.08.2022.

Răspunsul la observaţiile transmise va fi afişat pe pagina de internet a Primăriei Municipiului Buzău – www.primariabuzau.ro – în perioada: 08.08.2022 – 23.08.2022.

Articolul precedent(P) Buzăul lui Marghiloman, un eveniment reușit!
Articolul următor(P) Se construiește în tarlaua 19 a Buzăului