DISPOZIȚIE

PRIVIND CONVOCAREA ÎN ȘEDINȚĂ ORDINARĂ A LUNII IUNIE A

CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI BUZĂU

Primarul municipiului Buzău, judeţul Buzău:

Având în vedere:

– prevederile art. 133, alin. (1), art. 134, alin. (1), lit. a), art. 139, alin. (5), lit. c), art. 196, alin. (1), lit. b) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

   DISPUNE:

        Art. 1.- Se convoacă Consiliul Local al Municipiului Buzău în şedinţă ordinară, pentru miercuri, 30 iunie 2021, ora 10:00, şedinţă care va avea loc în sediul Consiliului Local al Municipiului Buzău, situat în municipiul Buzău, Piaţa Daciei, nr. 1, în Palatul Comunal, etaj 1, sala Stan Săraru (sala 24).    

Proiectul ordinii de zi al şedinţei este următorul:

1.- proiect de hotărâre pentru aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții “Construire și amenajare spații exterioare multifuncționale educative pentru creșe și grădinițe – Grădinița cu Program Prelungit și Cămin nr. 7, din Cart. Micro 14, Municipiul Buzău, județul Buzău;

2.- proiect de hotărâre pentru aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Construire și amenajare spații exterioare multifuncționale educative pentru grădinițe și creșe – Grădinița cu Program Prelungit și Cămin nr. 9, str. Vulturului, nr. 24, municipiul Buzău, județul Buzău”;

3.- proiect de hotărâre pentru aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții “Construire și amenajare spații exterioare multifuncționale educative pentru creșe și grădinițe – Grădinița cu program normal nr. 18, din str. Academiei, nr. 1, cartier Broșteni, Municipiul Buzău”;

4.- proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate și a Indicatorilor Tehnico-Economici pentru obiectivul de investiții „CONSTRUIRE BAZIN DE ÎNOT “IAZUL MORILOR”, MUNICIPIUL BUZĂU, Județul Buzău”;

5.- proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării Indicatorilor Tehnico-Economici pentru obiectivul de investiții „CONSTRUIRE SALĂ DE SPORT “IAZUL MORILOR”, MUNICIPIUL BUZĂU, JUDEȚUL BUZĂU”;

6.- proiect de hotărâre privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Buzău a două terenuri intravilane arabile situate în municipiul Buzău, tarlaua 41, parcela 717, terenuri ce fac obiectul renunțării la dreptul de proprietate a soţilor Nazâru Ioan și Nazâru Anișoara;

7.- proiect de hotărâre privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Buzău a trei terenuri pășune cu numerele cadastrale 72321, 72330 și 72332, situate în intravilanul municipiului Buzău, terenuri ce fac obiectul renunțării la dreptul de proprietate al Societății Comerciale ACOCOT S.R.L. Buzău;

8.- proiect de hotărâre privind aprobarea dezlipirii imobilului – teren cu număr cadastral 59201 situat în municipiul Buzău, strada Transilvaniei;

9.- proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Buzău pentru perioada iulie – septembrie 2021;

10.- diverse.

Art. 2.- Proiectele de hotărâri prevăzute la art. 1 vor fi puse la dispoziția consilierilor locali în format electronic.

Materialele prevăzute la art. 1 pot fi studiate, în format letric, de consilierii locali, la cabinetul Secretarului General al Municipiului Buzău.

Art. 3.- Proiectele de hotărâri au fost inițiate de primarul municipiului Buzău.

Art. 4.- În preambulul proiectelor de hotărâri prevăzute la art. 1 au fost indicate Comisiile de specialitate la care acestea au fost trimise spre avizare.

Art. 5.- Proiectele de hotărâri se regăsesc pe pagina de internet a primăriei, www.primariabuzau.ro

Art. 6.- Secretarul General al Municipiului Buzău, prin intermediul Serviciului Relaţii cu Publicul, Organizare Alegeri, Îndrumarea Cetăţenilor şi Secretariat, va asigura aducerea la cunoştinţă publică a prevederilor prezentei dispoziţii.

PRIMARUL MUNICIPIULUI BUZĂU,

Constantin Toma

                                                         CONTRASEMNEAZĂ:

                    SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUZĂU,

                             Eduard Pistol

Foto Pompiliu Androne

Articolul precedent„Am învins în finală Parisul, ceea ce este incredibil!”
Articolul următor„Electronii liberi” și primarii care îi părăsesc