ANUNȚ PUBLIC

          În conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, în calitate de primar, aduc la cunoştinţă publică faptul că a fost iniţiat următorul proiect de hotărâre cu caracter normativ:

  • proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului local privind asociațiile de proprietari din municipiul Buzău.

Persoanele fizice şi juridice interesate pot consulta proiectul de hotărâre pe site-ul autorităţii publice locale, la adresa www.primariabuzau.ro 

Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare cu privire la proiectul de hotărâre cu caracter normativ menţionat mai sus pot fi depuse la sediul Primăriei municipiului Buzău, la Ghişeul Unic, până cel târziu 15 martie 2022.

Proiectul de hotărâre a fost elaborat de Biroul Îndrumare și Control Asociații de Proprietari din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Buzău.

          Forma lansată în dezbatere publică poate suferi modificări și/sau completări.

Articolul precedentImobil de închiriat pe strada Frăsinet
Articolul următorPe 10 februarie se aprobă bugetul municipiului Buzău