În conformitate cu dispoziţiile art. 7, alin. (1) și (2) din Legea nr. 52/2003 privindtransparenţadecizionalăînadministraţiapublică, încalitate de primar, aduc la cunoştinţă publicăfaptulcă pentruşedinţaordinară a Consiliului Local al Municipiului Buzău din luna aprilie 2020 a fost iniţiat următorul proiect de hotărâre cu caracter normativ:

  • proiect de hotărâre pentru completarea Hotărârii nr. 191/2018 a Consiliului Local al Municipiului Buzău privind stabilire aunor limite de circulație pentru vehiculele de transport marfă pe unele drumuripublice din municipiul Buzău.

Persoanele fizice şi juridice interesate pot consulta proiectul de hotărâre pe site-ul autorităţii publice locale, la adresa www.primariabuzau.ro şi la avizierul primăriei.

Propunerile, sugestiile sau opiniile cu privire la proiectul de hotărâre menţionat mai sus pot fi depuse la sediul Primăriei municipiului Buzău, la Ghişeul Unic, până cel târziu 13 aprilie2020, la responsabilu pentru relaţia cu societatea civilă, doamna Jipa Petronela.

 

PRIMARUL MUNICIPIULUI BUZĂU,

Constantin Toma

Articolul precedentApel catre mass-media in contexul pandemiei COVID-19
Articolul următorTatal pomilor din Romania s-a pensionat