MUNICIPIUL BUZĂU

COMITETUL LOCAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ

HOTĂRÂRE  privind prevenirea infecțiilor cu Coronavirusul COVID – 19 pe teritoriul municipiului Buzău

Având în vedere:

– referatul nr. 38937/2020 al Compartimentului Protecție Civilă și Situații de Urgență;

– prevederile  O.U.G. nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, aprobată și modificată prin Legea nr. 15/2005, cu modificările și completările ulterioare;

– prevederile HG nr. 557/2016 privind managementul tipurilor de risc;

– prevederile Legii nr. 481/2004 privind protecția civilă, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

– prevederile art. 6 din Ordonanța Militară nr. 4 din 29.03.2020, privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19;

– Adresa nr.21/25.03.2020 a Colegiului Medicilor Stomatologi Buzău;

– Procesul verbal nr. 38948 încheiat în cadrul ședinței extraordinare a Comitetului Local pentru Situații de Urgență din data de 30.03.2020.

În temeiul capitolului nr. III, art. 10 și 11 din Regulamentul privind organizarea, atribuțiile și funcționarea Comitetului Local pentru Situații de Urgență, aprobat prin Dispoziția nr. 1057/13.12.2016 a Primarului Municipiului Buzău,

Comitetul Local pentru Situații de Urgență al Municipiului Buzău

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 (1) Se aprobă înființarea unui cabinet stomatologic pentru intervenții în caz de urgență stomatologică, în cadrul Dispensarului Școlar nr. 4 (Colegiul Agricol, dr. Constantin Angelescu), din municipiul Buzău, strada Crizantemelor, nr. 17.

(2) Programul de funcționare al cabinetului stomatologic va fi de 12 ore, în intervalul orar 08-20, iar personalul va fi asigurat de Primăria municipiului Buzău, cu medici stomatologi și asistenți medicali din cadrul dispensarelor școlare din municipiul Buzău.

(3) Responsabil de organizarea și funcționarea acestui Cabinet este doamna doctor Andaluzia Moise, medic primar stomatolog.

          Art. 2 Se aprobă montarea de dispozitive cu soluții dezinfectante și amplasarea de covorașe impregnate cu soluție dezinfectantă la toate intrările blocurilor de locuințe situate pe raza U.A.T. Municipiul Buzău.

Art. 3 Se instituie obligativitatea pentru toate instituțíile publice, agențíi economici, organizațíile non-guvernamentale, de a amplasa covorașe impregnate cu dezinfectant la intrarea în spațiile închise.

         Art. 4 Societatea RER Sud va efectua dezinfecția tuturor scărilor de bloc, lifturi, spații comune, după un program ce va fi aprobat de Direcția Tehnică a Primăriei municipiului Buzău.

         Art. 5 (1) Este obligatorie dezinfecția săptămânală, prin firmă specializată, a următoarelor spații: parcările de suprafață și subterane ale supermarketurilor, precum și a peroanelor Gării Buzău și a autogărilor din municipiul Buzău.

       (2) Responsabil de efectuarea operațiunilor prevăzute la alin. 1 este proprietarul/deținătorul cu orice titlu al acestor spații.

Art. 6 Se aprobă montarea de către U.A.T. Municipiul Buzău a unor lavoare portabile cu rezervor de apă, în spațiile publice deschise.

          Art. 7 Dispozițiile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de entitățile la care se face referire în cuprinsul acesteia.

Art. 8 Prezenta hotărâre se va comunica instituțiilor abilitate, de către inspectorul cu protecția civilă și va fi afișată pe site-ul oficial al primăriei.

PREȘEDINTELE

Comitetului Local pentru Situații de Urgență

PRIMAR,

Constantin Toma

 

Secretar tehnic,

Marian Popa

 

 

Articolul precedentNodul Beceni – orizont industrial
Articolul următorMasuri sporite pentru pastrarea sanatatii publice