ANUNȚ PUBLIC

Astăzi, 06.09.2022, Primăria Municipiului Buzău anunță deschiderea procedurii de transparenţă decizională a procesului de elaborare a următorului act normativ: PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 182 din data de 06.09.2022 privind aprobarea documentației pentru delegarea gestiunii serviciului de salubrizare privind activitatea de sortarea deșeurilor municipale și a deșeurilor similare din Municipiul Buzău.

Documentaţia aferentă proiectului de act normativ include:

                 – referatul de aprobare al primarului municipiului Buzău, înregistrat sub nr.198/CLM/06.09.2022.

              –   raportul de specialitate al Direcției Tehnice nr. 163.724/06.09.2022

              –   proiectul de hotărâre, împreună cu anexele.

Documentația poate fi consultată:

Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus procedurii de transparenţă decizională se pot depune până la data de 18.10.2022, ora 12:00:   

 Nepreluarea recomandărilor formulate şi înaintate în scris va fi justificată în scris.
       Pentru informaţii suplimentare, vă stăm la dispoziţie la următoarele date de contact: telefon: 0238.723.371, e-mail: [email protected], persoană de contact: Jipa Petronela.

            PRIMARUL MUNICIPIULUI BUZĂU, Constantin Toma

Articolul precedentPoiana lui Iocan din Siriu este SMART sau cum pariază un primar pe implicarea cetățenilor
Articolul următor(P) Serviciul de salubrizare a municipiului Buzău va fi delegat