ANUNȚ

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, modificată și completată, se aduce la cunoștință publică ședința publică ordinară a Consiliului Local al Comunei Mărăcineni, județul Buzău, în ziua de 28.04.2023 , ora 12:00, în sala de ședințe a Consiliului Local cu următoarele proiecte pe ordinea de zi:

  1. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului local al comunei Mărăcineni, începând din luna Aprilie 2023.
  • Proiect de hotărâre privind indexarea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2024, cu rata inflației de 13,8%.
  • Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii și atribuirea în folosință cu titlu gratuit a unui teren pentru construirea unei locuințe proprietate personală a beneficiarului Legii nr. 15/2003, cu domiciliul în comuna Mărăcineni, județul Buzău.
  • Proiect de hotărâre privind aprobarea Rapoartelor de evaluare întocmite de SC MIVAL EXPERT SRL, în vederea vânzării cu drept de preemțiune a două terenuri ce aparțin domeniului privat al comunei Mărăcineni, județul Buzău, terenuri atribuite pe Legea nr. 15/2003, domnilor Ion Adrian Ionuț și Țaran Florentina Loredana .
  • Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Comunei Mărăcineni, județul Buzău, care vor face parte din Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale ”Înv. Clemența Beșchea” , sat Căpățânești, comuna Mărăcineni, județul Buzău
  • Proiect de hotărâre privind execuția bugetului local al comunei Mărăcineni pe trimestrul I pentru anul 2023, pe cele două secțiuni .
  • Proiect de hotărâre privind modificarea planului de tarifare zonală în cadrul A.D.I. Buzău-Mărăcineni.

Secretar General al U.A.T. Mărăcineni,

SAVA AURELIA MARILENA

Articolul precedentCând se toarnă asfalt spre Bisoca?
Articolul următorRecidivă culturală de excepție la I. C. Brătianu