ANUNȚ PUBLIC

          În conformitate cu dispoziţiile art.198, alin. (2) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, în calitate de primar al municipiului Buzău, aduc la cunoștiință publică faptul că în ședința ordinară a Consiliului Local al Municipiului Buzău din 29 IUNIE 2022 au fost adoptate următoarele hotărâri cu caracter normativ:

  • Hotărârea nr. 112/29.06.2022 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Local al municipiului Buzău.
  • Hotărârea nr. 113/29.06.2022 privind aprobarea documentației pentru delegarea serviciului de administrare a depozitelor de deşeuri pentru deşeurile municipale şi a deşeurilor similare din Municipiul Buzău.
  • Hotărârea nr. 114/29.06.2022 privind aprobarea documentației pentru delegarea serviciului de sortare a deşeurilor municipale şi a deşeurilor similare din Municipiul Buzău în staţia de sortare de la Vadu Pașii.
  • Hotărârea nr. 115/29.06.2022 pentru aprobarea Regulamentului local privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare și stabilirea suprafețelor minime de spații verzi și plantate pentru construcții și amenajări autorizate pe teritoriul municipiului Buzău.

Persoanele fizice și juridice interesate pot consulta hotărârile menționate mai sus pe site-ul www.primariabuzau.ro.

 PRIMARUL MUNICIPIULUI BUZĂU,

         Constantin Toma

Articolul precedent(P) Vă invit la consultare publică!
Articolul următor(P) PSD la guvernare= creștere și beneficii pentru oameni