ANUNȚ

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, modificată și completată, se aduc la cunoștință publică următoarele proiecte de acte normative:

 1. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului local al comunei Mărăcineni, începând din luna Aprilie 2023.
 • Proiect de hotărâre privind indexarea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2024, cu rata inflației de 13,8%.
 • Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii și atribuirea în folosință cu titlu gratuit a unui teren pentru construirea unei locuințe proprietate personală a beneficiarului Legii nr. 15/2003, cu domiciliul în comuna Mărăcineni, județul Buzău.
 • Proiect de hotărâre privind aprobarea Rapoartelor de evaluare întocmite de SC MIVAL EXPERT SRL, în vederea vânzării cu drept de preemțiune a două terenuri ce aparțin domeniului privat al comunei Mărăcineni, județul Buzău, terenuri atribuite pe Legea nr. 15/2003, domnilor Ion Adrian Ionuț și Țaran Florentina Loredana .
 • Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Comunei Mărăcineni, județul Buzău, care vor face parte din Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale ”Înv. Clemența Beșchea” , sat Căpățânești, comuna Mărăcineni, județul Buzău .
 • Proiect de hotărâre privind execuția bugetului local al comunei Mărăcineni pe trimestrul I pentru anul 2023, pe cele două secțiuni .
 • Proiect de hotărâre privind modificarea planului de tarifare zonală în cadrul A.D.I. Buzău-Mărăcineni.

Potrivit art. 7, alin. 2 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, ” Anunțul referitor la elaborarea unui proiect de act normativ va fi adus la cunoștința publicului, în condițiile alin. (1), cu cel puțin 30 de zile lucrătoare înainte de supunerea spre avizare de către autoritățile publice”.

În conformitatea cu prevederile art. 7, alin. 4 din Legea nr. 52/2003 ”La publicarea anunțului, autoritatea administrației publice va stabili o perioadă de cel puțin 10 zile calendaristice pentru proiectele de acte normative prevăzute la alin. (2), pentru a primi în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice.”

Proiectele de acte normative supuse consultării publice, se găsesc:

 • Pe site-ul UAT Mărăcineni – www.primariamaracineni.ro
 • la sediul UAT Mărăcineni, sat Căpățânești, str. Centrală, nr. 96, comuna Mărăcineni, Județul Buzău

Termen pentru transmiterea de propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectele supuse consultării publice: 27.03.2023.

Transmiterea propunerilor, sugestiilor și opiniilor se poate face:

 • prin email la adresa: primariamaracineni@yahoo.com
 • prin fax la nr. 0238/556788
 • prin poștă pe adresa UAT Mărăcineni, sat Căpățânești, str. Centrală, nr. 96, comuna Mărăcineni,

județul Buzău

 • depuse la sediul UAT Mărăcineni, sat Căpățânești, str. Centrală, nr. 96, comuna Mărăcineni, județul Buzău

Secretar General al U.A.T. Mărăcineni,

SAVA AURELIA MARILENA

Articolul precedent(P) Aveți idei pentru Buzău-oraș circular?
Articolul următor(P) Acțiune de ecologizare în orașul Pogoanele organizată de PSD Buzău