ANUNȚ

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, modificată și completată, se aduce la cunoștință publică ședința publică ordinară a Consiliului Local al Comunei Mărăcineni, județul Buzău, în ziua de 31.05.2023 , ora 16:00, în sala de ședințe a Consiliului Local cu următoarele proiecte pe ordinea de zi:

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului anual privind asistența medicală comunitară pentru anul 2023.
  • Proiect de hotărâre privind menținerea aderării ca ”membru Fondator” a comunei Mărăcineni la Parteneriatul Public-Privat de Dezvoltare Regională – asociația Grupul de Acțiune (GAL) Valea Slănicului Buzău.

Secretar General al U.A.T. Mărăcineni,

SAVA AURELIA MARILENA

Articolul precedent(P) Buzăul va avea Colegiul Economic Regele Mihai I
Articolul următor(P)Bulevardul Bălcescu va fi închis patru zile, între Prefectură ș iParcul Crâng