ANUNȚ

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, modificată și completată, se aduc la cunoștință publică următoarele proiecte de acte normative:

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului anual privind asistența medicală comunitară pentru anul 2023.
  • Proiect de hotărâre privind menținerea aderării ca ”membru Fondator” a comunei Mărăcineni la Parteneriatul Public-Privat de Dezvoltare Regională – asociația Grupul de Acțiune (GAL) Valea Slănicului Buzău.

Potrivit art. 7, alin. 2 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, ” Anunțul referitor la elaborarea unui proiect de act normativ va fi adus la cunoștința publicului, în condițiile alin. (1), cu cel puțin 30 de zile lucrătoare înainte de supunerea spre avizare de către autoritățile publice”.

În conformitate cu prevederile art. 7, alin. 4 din Legea nr. 52/2003 ”La publicarea anunțului, autoritatea administrației publice va stabili o perioadă de cel puțin 10 zile calendaristice pentru proiectele de acte normative prevăzute la alin. (2), pentru a primi în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice.”

Proiectele de acte normative supuse consultării publice, se găsesc:

  • Pe site-ul UAT Mărăcineni – www.primariamaracineni.ro
  • la sediul UAT Mărăcineni, sat Căpățânești, str. Centrală, nr. 96, comuna Mărăcineni, Județul Buzău

Termen pentru transmiterea de propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectele supuse consultării publice: 28.04.2023.

Transmiterea propunerilor, sugestiilor și opiniilor se poate face:

  • prin email la adresa: primariamaracineni@yahoo.com
  • prin fax la nr. 0238/556788
  • prin poștă pe adresa UAT Mărăcineni, sat Căpățânești, str. Centrală, nr. 96, comuna Mărăcineni,

județul Buzău

  • depuse la sediul UAT Mărăcineni, sat Căpățânești, str. Centrală, nr. 96, comuna Mărăcineni, județul Buzău

Secretar General al U.A.T. Mărăcineni,

SAVA AURELIA MARILENA

Articolul precedent(P)Corul Lyra, spectacol pascal pe Iazul Morilor
Articolul următor(P) Neagu – Paște fericit!