ANUNȚ PUBLIC

Astăzi, 11.10.2022, Primăria Municipiului Buzău anunță deschiderea procedurii de transparenţă decizională a procesului de elaborare a următorului act normativ: PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 219/11.10.2022 privind organizarea și funcționarea „TÂRGULUI DE CRĂCIUN 2022”.

Documentaţia aferentă proiectului de act normativ include:

                 – referatul de aprobare al primarului municipiului Buzău, înregistrat sub nr.242/CLM/11.10.2022.

              – raportul de specialitate al Serviciului Patrimoniu și Licitații înregistrat sub nr.186.460/11.10.2022.

              –   proiectul de hotărâre, împreună cu anexele.

Documentația poate fi consultată:

Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus procedurii de transparenţă decizională se pot depune până la data de 19.10.2022, ora 12:00:   

 Nepreluarea recomandărilor formulate şi înaintate în scris va fi justificată în scris.
       Pentru informaţii suplimentare, vă stăm la dispoziţie la următoarele date de contact: telefon: 0238.723.371, e-mail: petronela.jipa@primariabuzau.ro, persoană de contact: Jipa Petronela.

PRIMARUL MUNICIPIULUI BUZĂU,

Constantin Toma

Articolul precedent(P) Tarifele pentru energia termică, în aprobare municipală
Articolul următor(P) Viitorul digital se construiește din clasa pregătitoare