ANUNȚ PUBLIC

Astăzi, 03.10.2022, Primăria Municipiului Buzău anunță deschiderea procedurii de transparenţă decizională a procesului de elaborare a următorului act normativ: PROIECT  DE  HOTĂRÂRE NR. 206 din data de 03.10.2022 pentru aprobarea documentației necesară delegării serviciului de salubrizare pentru activitatea de dezinsecție, dezinfecție și deratizare în Municipiul Buzău. 

Documentaţia aferentă proiectului de act normativ include:

                 – referatul de aprobare al primarului municipiului Buzău, înregistrat sub nr.227/CLM/03.20.2022.

              –   raportul de specialitate al Direcției Tehnice nr. 180.423/03.10.2022

              –   proiectul de hotărâre, împreună cu anexele.

Documentația poate fi consultată:

  • pe pagina de internet a instituţiei, la www.primariabuzau.ro .  
  • proiectul de act normativ se poate obţine în copie, pe bază de cerere depusă la Biroul de relaţii cu publicul al instituţiei.

Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus procedurii de transparenţă decizională se pot depune până la data de 18.10.2022, ora 12:00:   

  • ca mesaj în format electronic pe adresa de e-mail: ghiseu.unic@primariabuzau.ro;
  • prin poştă, pe adresa: Buzău, Piața Daciei, nr. 1, județul Buzău;
  • la sediul instituţiei, la Registratură, la adresa: Buzău, Piața Daciei, nr. 1, județul Buzău.

 Nepreluarea recomandărilor formulate şi înaintate în scris va fi justificată în scris.
       Pentru informaţii suplimentare, vă stăm la dispoziţie la următoarele date de contact: telefon: 0238.723.371, e-mail: petronela.jipa@primariabuzau.ro, persoană de contact: Jipa Petronela.

Articolul precedentEXCLUSIV. Centrală fotovoltaică pentru cel mai mare consumator de energie din Compania de Apă
Articolul următor(P) Municipalitatea buzoiană modifică strategia serviciului de alimentare cu energie termică a populației