Stimaţi cetăţeni

            În vederea implicării publicului în etapa elaborării unui Plan Urbanistic Zonal, aducem la cunoştinţă că, U.A.T. MUNICIPIUL BUZĂU,  a demarat , etapa pregătitoare cu privire la intenţia de elaborare P.U.Z pentru ” ANSAMBLU REZIDENȚIAL – ZONIFICARE FUNCȚIONALĂ ȘI REGLEMENTARE SPECIFICĂ A SUPRAFEȚEI DE TEREN DE 43.2 HA (ETAPA 2) DIN TARLAUA 33, ADIACENTĂ PARCULUI TINERETULUI ÎN VEDEREA PUNERII ÎN VALOARE A ZONEI DE N-E A MUNICIPIULUI BUZĂU, JUDEȚUL BUZĂU“,” în intravilanul municipiului Buzau, tarlaua 33.

            Consultarea propunerilor pentru P.U.Z. se poate face pe site-ul www.primariabuzau.ro, secţiunea Urbanism – Anunţuri publice privind documentaţii de urbanism.

            Propunerile/observatiile vor fi transmise prin poştă (Primăria Buzău, P-ţa. Daciei, nr.1) sau  on-line (cristina.stoicescu@primariabuzau.ro), până la data de 05.09.2021.

Articolul precedentAnunț public
Articolul următor(P) PNL, Avrămescu:”Votăm pentru România Liberală!”