ANUNŢ  PUBLIC

ACTUALIZARE INTEGRALĂ A PLANULUI URBANISTIC GENERAL AL MUN. BUZĂU

INIŢIATOR – PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUZĂU

Stimaţi cetăţeni,

             Având în vedere solicitările persoanelor fizice / juridice cu privire la modificarea versiuni preliminare a noului Plan Urbanistic General, prezentat pe site-ul www.primariabuzau.ro > secţiunea Elaborare P.U.G. Preliminar, vă informăm că răspunsurile formulate de echipa de proiectare P.U.G. sunt postate în directorul nou creat în cadrul acestei secțiuni, denumit > Răspunsuri către cetățeni.

          Precizăm că fișierul postat conține și răspunsurile către cetățenii care au formulat adrese / solicitări / observații înainte de demararea informării publice.

            Cu stimă,

Arhitect Șef,

Arh. Raluca Elena Bobescu

Articolul precedent(P) Nou cabinet veterinar, în Buzău
Articolul următor(P) Aveți idei pentru Buzău-oraș circular?