ANUNȚ PUBLIC

Astăzi, 06.09.2022, Primăria Municipiului Buzău anunță deschiderea procedurii de transparenţă decizională a procesului de elaborare a următorului act normativ: PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 181 din data de 06.09.2022 privind  aprobarea  documentației pentru delegarea gestiunii serviciului de salubrizare privind activitatea de eliminare prin depozitare a deșeurilor municipale și a deșeurilor similare  din Municipiul Buzău.

Documentaţia aferentă proiectului de act normativ include:

                 – referatul de aprobare al primarului municipiului Buzău, înregistrat sub nr.197/CLM/06.09.2022.

              –   raportul de specialitate al Direcției Tehnice nr. 163.052/06.09.2022

              –   proiectul de hotărâre, împreună cu anexele.

Documentația poate fi consultată:

Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus procedurii de transparenţă decizională se pot depune până la data de 18.10.2022, ora 12:00:   

 Nepreluarea recomandărilor formulate şi înaintate în scris va fi justificată în scris.
       Pentru informaţii suplimentare, vă stăm la dispoziţie la următoarele date de contact: telefon: 0238.723.371, e-mail: [email protected], persoană de contact: Jipa Petronela.

       PRIMARUL MUNICIPIULUI BUZĂU,

Constantin Toma

Articolul precedent(P) Ce cuprinde documentația pentru delegarea gestiunii serviciului de salubrizare?
Articolul următor(P) Tur ghidat inedit în Geoparcul UNESCO Ținutul Buzăului