ANUNȚ PUBLIC

Astăzi, 13.12.2022, Primăria Municipiului Buzău anunță deschiderea procedurii de transparenţă decizională a procesului de elaborare a următorului act normative: PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 302/13.12.2022 privind aprobarea acordării de ajutoare lunare de la bugetul local pentru familiile şi persoanele singure cu domiciliul în municipiul Buzău, care au media veniturilor băneşti nete lunare sub salariul minim brut pe ţară garantat la plată pe membru de familie, în vederea plăţii serviciului de salubrizare.

Documentaţia aferentă proiectului de act normativ include:

                 – referatul de aprobare al primarului municipiului Buzău, înregistrat sub nr.333/CLM/13.12.2022.

              –   raportul de specialitate nr. 12744/13.12.2022 al Direcției de Asistență Socială.

  –   proiectul de hotărâre, împreună cu anexa.

Documentația poate fi consultată:

  • pe pagina de internet a instituţiei, la www.primariabuzau.ro .  
  • proiectul de act normativ se poate obţine în copie, pe bază de cerere depusă la Biroul de relaţii cu publicul al instituţiei.

Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus procedurii de transparenţă decizională se pot depune până la data de 20.12.2022, ora 10:00:   

  • ca mesaj în format electronic pe adresa de e-mail: ghiseu.unic@primariabuzau.ro;
  • prin poştă, pe adresa: Buzău, Piața Daciei, nr. 1, județul Buzău;
  • la sediul instituţiei, la Registratură, la adresa: Buzău, Piața Daciei, nr. 1, județul Buzău.

 Nepreluarea recomandărilor formulate şi înaintate în scris va fi justificată în scris.
       Pentru informaţii suplimentare, vă stăm la dispoziţie la următoarele date de contact: telefon: 0238.723.371, e-mail: petronela.jipa@primariabuzau.ro, persoană de contact: Jipa Petronela.

Articolul precedent(P) SPITALUL ORĂȘENESC NEHOIU INTRĂ ÎN REABILITARE PRIN PNRR
Articolul următorUnchiașul și Baba de la Mânzălești au jucat astăzi în orașul Buzău