În conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, în calitate de primar, aduc la cunoştinţă publică faptul că a fost iniţiat următorul proiect de hotărâre cu caracter normativ:

  • proiect de hotărâre pentru aprobarea Studiului de fundamentare pentru delegarea serviciului comunitar de utilitate publică pentru administrarea cimitirelor publice din municipiul Buzău.

Persoanele fizice şi juridice interesate pot consulta proiectul de hotărâre pe site-ul autorităţii publice locale, la adresa www.primariabuzau.ro 

Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare cu privire la proiectul de hotărâre cu caracter normativ menţionat mai sus pot fi depuse la sediul Primăriei municipiului Buzău, la Ghişeul Unic, până cel târziu 15 martie 2022.

          Forma lansată în dezbatere publică poate suferi modificări și/sau completări.

Articolul precedent(P) Ministrul Culturii, prezent în weekend pe „Plaiul Pârscovului”
Articolul următor(P) Avrămescu:”Buzăul poate să fie o cale pentru o energie ieftină pentru români!”