ANUNȚ PUBLIC

          În conformitate cu dispoziţiile art. 7, alin. (1) și (2) din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, în calitate de primar, aduc la cunoştinţă publică faptul că pentru şedinţa ordinară a Consiliului Local al MunicipiuluiBuzău din luna iunie 2020 a fost iniţiat următorul proiect de hotărâre cu caracter normativ:

  • pentru aprobarea Regulamentului privind procedura pentru înregistrarea și radierea vehiculelor pentru care nu există obligația înmatriculării.

Persoanele fizice şi juridice interesate pot consulta proiectul de hotărâre pe site-ul autorităţii publice locale, la adresa www.primariabuzau.ro şi la avizierul primăriei.

Propunerile, sugestiile sau opiniile cu privire la proiectul de hotărâre menţionat mai sus pot fi depuse la sediul Primăriei municipiului Buzău, la Ghişeul Unic, până cel târziu 15 iunie2020, la responsabilul pentru relaţia cu societatea civilă, doamna Jipa Petronela.

PRIMARUL MUNICIPIULUI BUZĂU,

Constantin Toma

Articolul precedent2 ANI DE WWW.BUZAULINREPORTAJE.RO!
Articolul următorIzoleta pentru Spitalul Judetean de Urgenta Buzau