Interviu

Invitatie la elaborarea planului urbanistic general

Anuntul public integral poate fi consultat si pe site-ul www.primariabuzau.ro, sectiunea urbanism - anunturi publice privind documentatii de urbanism.

ANUNT PUBLIC

ACTUALIZARE INTEGRALA A PLANULUI URBANISTIC GENERAL AL MUNICIPIULUI BUZAU

INITIATOR PRIMARIA MUNICIPIULUI BUZAU

Avand in vedere Ordinul nr.2701/2010 al Ministerului Dezvoltarii Regionale si Turismului pentru aprobarea metodologiei de informare si consultare a publicului cu privire la elaborare si consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului si de urbanism si a HCL nr.66/2001 pentru arpobarea Regulamentului Local referitor la implicarea publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului si de urbanism, precum si a HCL nr.255/2019 privind prelungirea termenului de valabilitate a PUG aprobat prin HCL nr.235/2009 se face cunoscuta publicului etapa pregatitoare de de elaborare a Planului Urbanistic General.

Anuntul public integral poate fi consultat si pe site-ul www.primariabuzau.ro, sectiunea urbanism – anunturi publice privind documentatii de urbanism.

Publicul este invitat sa transmita observatii si propuneri privind intentia de elaborare a Planului Urbanistic General in perioada:

23.06.2020-17.07.2020.

Persoana responsabila cu informarea si consultarea publicului – consilier Diaconita Elena, Serviciul Urbanism, Amenajare Teritoriu, camera 8 din cadrul Primariei Municipiului Buzau.

Adresa contact Primaria Municipiului Buzau, Piata Dacia nr.1, telefon 0238/725.538, fax 0238/717.950 mail elena.diaconita@primariabuzau.ro, cabinet.primar@primariabuzau.ro.

Raspunsul la observatiile transmise va fi pus la dispozitia publicului prin afisare pe pagina de internet a primariei www.primariabuzau.ro in perioada:

18.07.2020-02.08.2020.

Etapele preconizate pentru consultarea publicului pana la aprobare sunt:

  • implicarea publicului in etapa pregatitoare;
  • implicarea publicului in etapa de documentare si elaborare a studiilor de fundamentare;
  • implicarea publicului in etapa elaborarii propunerilor;
  • implicarea publicului in etapa aprobarii PUG;
  • implicarea publicului in monitorizarea implementarii PUG, conform Legii 544/2001.

Cu stima,

Primarul Municipiului Buzau

Constantin Toma.

Ilinca Moise

Add Comment

lasă aici un comentariu

Mai multe articole