Advertorial

Masuri adoptate in Buzau pentru prevenirea infectiilor cu coronavirus

Planul include măsuri specifice de prevenire a infecțiilor cu Coronavirus pentru spații închise, cât și spații deschise în care există un flux mare de cetățeni și va fi implementat de către toate Instituțiile, companiile publice sau private, de toți operatorii economici care își desfășoară activitatea pe teritoriul municipiului Buzău, precum și de către persoanele care locuiesc sau tranzitează municipiul Buzău.

COMITETUL LOCAL  PENTRU  SITUAȚII  DE  URGENTA   AL  MUNICIPIULUI  BUZAU

 COMUNICAT DE PRESĂ:

MĂSURI pentru prevenirea infecțiilor cu CORONAVIRUS- covid-19

                Comitetul Local pentru Situații de Urgență al Municipiului Buzău s-a întrunit astăzi 09.03.2020 pentru alcătuirea unui Plan de măsuri pentru prevenirea infecțiilor cu Coronavirus- Convid-19 pe teritoriul Municipiului Buzău.

Planul include măsuri specifice de prevenire a infecțiilor cu Coronavirus pentru spații închise, cât și spații deschise în care există un flux mare de cetățeni și va fi implementat de către toate Instituțiile, companiile publice sau private, de toți operatorii economici care își desfășoară activitatea pe teritoriul municipiului Buzău, precum și de către persoanele care locuiesc sau tranzitează municipiul Buzău.

Planul de măsuri pentru prevenirea infecțiilor cu Coronavirus – Convid-19 pe teritoriul Municipiului Buzău, a fost comunicat tuturor părților interesate și va fi afișat  pe site-ul Primăriei Municipiului Buzău, pe site-urile Instituțiilor din municipiul Buzău, precum și la intrarea în aceste Instituții și la fiecare intrare în locuință colectivă/bloc, Asociații de proprietari.

Comitetul Situațiilor de Urgență al Municipiului Buzău colaborează în permanență cu autoritățile din domeniul sănătății publice, cu autoritățile care își desfășoară activitatea pe teritoriul Municipiului Buzău, pentru implementarea tuturor măsurilor de prevenire a răspândirii coronavirusului.

HOTĂRÂREA NR. 1/09.03.2020

privind unele măsuri pentru prevenirea infecțiilor cu CORONAVIRUS Covid-19

Având în vedere și în temeiul:

-referatul Compartimentului de Protecție Civilă și Situații de Urgență;

-prevederile Codului administrativ,

-prevederile Legii nr. 481/2004 privind protecția civilă, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-HG 1491/2004 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind structura organizatorică, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea comitetelor şi centrelor operative pentru situaţii de urgenţă;

-prevederile OUG nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, cu modificările și completările ulterioare;

-adresa nr. 1541/02.03.2020 a Direcției de Sănătate Publică a județului Buzău;

-adresa nr. 2913/04.03.2020 a Instituției Prefectului județului Buzău;

Comitetul Local pentru situații de urgență al Municipiului Buzău

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă Planul privind unele măsuri pentru prevenirea infecțiilor cu CORONAVIRUS Covid-19, care se constituie în Anexa 1 la prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aprobă Comisia pentru monitorizarea implementării măsurilor cuprinse în Planul prevăzut la art. 1, a cărei componență este prevăzută în Anexa 2 .

Art.  3 Dispozițiile Planului prevăzut la art. 1 vor fi aduse la îndeplinire de către conducătorii de instituții și companii publice sau private, de ceilalți operatori economici, care își desfășoară activitatea pe teritoriul municipiului Buzău, precum și persoanele fizice care locuiesc și/sau tranzitează municipiul Buzău.

Art. 4 Nerespectarea prezentei hotărâri atrage răspunderea civilă, contravențională sau penală, după caz.

 

PREȘEDINTELE COMITETULUI LOCAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ

Primar,

Constantin Toma

 

etichete

Ilinca Moise

Add Comment

lasă aici un comentariu

Mai multe articole