Advertorial

Modificare pentru ziua de desfășurare a ședinței de Consiliu Local Municipal

Se modifică art. 1, alin. 1 din Dispoziția primarului municipiului Buzău nr. 781 din 10.12.2021 privind convocarea în şedinţă ordinară a lunii decembrie 2021 a Consiliului Local al Municipiului Buzău, în sensul că data de desfășurare a ședinței de consiliu local este ziua de 20.12.2021, ora 10.

DISPOZIȚIE

privind modificarea Dispoziției nr. 781 din 10.12.2021 privind

convocarea în şedinţă ordinară a lunii decembrie 2021

           a Consiliului Local al Municipiului Buzău

Primarul municipiului Buzău, judeţul Buzău:

Având în vedere:

– prevederile art. 133, alin. (1), art. 134, alin. (1), lit. a), art. 139, alin. (5), lit. c), art. 196, alin. (1), lit. b) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

   DISPUNE:

Art. 1.- Se modifică art. 1, alin. 1 din Dispoziția primarului municipiului Buzău nr. 781 din 10.12.2021 privind convocarea în şedinţă ordinară a lunii decembrie 2021 a Consiliului Local al Municipiului Buzău, în sensul că data de desfășurare a ședinței de consiliu local este ziua de 20.12.2021, ora 10.

Art. 2.- Vor fi înscrise suplimentar pe ordinea de zi, următoarele proiecte de hotărâri de consiliu local:

1. proiect de hotărâre nr. 216/25.11.2021 pentru aprobarea vânzării prin licitaţie publică a unor terenuri proprietate privată a municipiului buzău, situate în strada lunei nr. 47;

2. proiect de hotărâre nr. 217 din 25.11.2021 pentru aprobarea modificării și completării hotărârii  nr. 262/31.10.2018 a consiliului local al municipiului buzău pentru aprobarea vânzării prin licitaţie publică cu strigare a unui teren proprietate privată a municipiului buzău, situat în Strada General Grigore Baştan, nr. 1, lotul nr. 1;

3. proiect de hotărâre nr. nr. 237 din 13.12.2021 pentru aprobarea rectificării Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2021 al RAM TERMO VERDE S.R.L;

4. proiect de hotărâre nr. 238 din 14.12.2021pentru aprobarea solicitării de trecere din domeniul public al Statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne prin U.M. 0838 Buzău în domeniul public al U.A.T Municipiul Buzău şi administrarea Consiliului Local al Municipiului Buzău a terenurilor înscrise în Cărțile Funciare  nr. 72695 și 72696 a U.A.T. Municipiul Buzău;

5. proiect de hotărâre nr. 239 din 14.12.2021  privind aprobarea modificării 2 a Hotărârii  nr.171/27.10.2021 privind aprobarea cuantumului și numărului de burse care se acordă elevilor din ȋnvățământul preuniversitar de stat din municipiul Buzău, pentru semestrul I al anului școlar 2021 -2022.

Art. 2.- Celelalte prevederi ale Dispoziției primarului municipiului Buzău nr. 781/10.12.2021 privind convocarea în şedinţă ordinară a lunii decembrie 2021a Consiliului Local al Municipiului Buzău rămân nemodificate.

          Art. 3.- Secretarul General al Municipiului Buzău, prin intermediul Serviciului Relaţii cu Publicul, Organizare Alegeri, Îndrumarea Cetăţenilor şi Secretariat, va asigura aducerea la cunoştinţă publică a prevederilor prezentei dispoziţii.

PRIMARUL MUNICIPIULUI BUZĂU,

Constantin Toma

Ilinca Moise

Add Comment

lasă aici un comentariu

Mai multe articole