Advertorial

Noi criterii pentru obtinerea unei locuinte sociale

... privind aprobarea Regulamentului și criteriilor pentru repartizarea și închirierea locuințelor sociale din municipiul Buzău.

În conformitate cu dispoziţiile art. 7, alin. (1) și (2) din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, în calitate de primar, aduc la cunoştinţă publică faptul că pentru şedinţa ordinară a Consiliului Local al Municipiului Buzău din luna decembrie 2019 a fost iniţiat următorul proiect de hotărâre cu caracter normativ:

  • proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului și criteriilor pentru repartizarea și închirierea locuințelor sociale din municipiul Buzău.

Persoanele fizice şi juridice interesate pot consulta proiectul de hotărâre pe site-ul autorităţii publice locale, la adresa www.primariabuzau.ro şi la avizierul primăriei.

Propunerile, sugestiile sau opiniile cu privire la proiectul de hotărâre menţionat mai sus pot fi depuse la sediul Primăriei municipiului Buzău, la Ghişeul Unic, până cel târziu 03 decembrie2019, la responsabilul pentru relaţia cu societatea civilă, doamna Jipa Petronela.

 

PRIMARUL MUNICIPIULUI BUZĂU,

Constantin Toma

Ilinca Moise

Add Comment

lasă aici un comentariu

Mai multe articole