Interviu

(P) Anunț public

ANUNȚ PUBLIC

În conformitate cu dispoziţiile art.198, alin. (1) și (2) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, în calitate de primar al municipiului Buzău, aduc la cunoștință publică faptul că în ședința ordinară a Consiliului Local al Municipiului Buzău din 28 IUNIE 2024 a fost adoptată următoarea hotărâre cu caracter normativ:

 Persoanele fizice și juridice interesate pot consulta hotărârile menționate mai sus pe site-ul www.primariabuzau.ro.

Ilinca Moise

Add Comment

lasă aici un comentariu

Mai multe articole