Interviu

(P) Atenție, la anunțul Primăriei Buzău!

Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus procedurii de transparenţă decizională se pot depune până la data de 21.12.2022, ora 10:00:

ANUNȚ PUBLIC

Astăzi, 12.12.2022, Primăria Municipiului Buzău anunță deschiderea procedurii de transparenţă decizională a procesului de elaborare a următorului act normativ PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 299/09.12.2022 privind aprobarea condițiilor pentru acoperirea costurilor nete de gestionare a deșeurilor de ambalaje din deșeuri municipale, gestionate prin serviciul de salubrizare și reducerea facturii utilizatorilor casnici cu sumele încasate de la OIREP-uri (organizaţii care implementează obligaţiile privind răspunderea extinsă a producătorului).

Documentaţia aferentă proiectului de act normativ include:

                 – referatul de aprobare al primarului municipiului Buzău, înregistrat sub nr.328/CLM/09.12.2022.

              –   raportul de specialitate nr. 223.408/09.12.2022 al Direcției Tehnice.

  –   proiectul de hotărâre, împreună cu anexa.

Documentația poate fi consultată:

  • pe pagina de internet a instituţiei, la www.primariabuzau.ro .  
  • proiectul de act normativ se poate obţine în copie, pe bază de cerere depusă la Biroul de relaţii cu publicul al instituţiei.

Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus procedurii de transparenţă decizională se pot depune până la data de 21.12.2022, ora 10:00:   

  • ca mesaj în format electronic pe adresa de e-mail: ghiseu.unic@primariabuzau.ro;
  • prin poştă, pe adresa: Buzău, Piața Daciei, nr. 1, județul Buzău;
  • la sediul instituţiei, la Registratură, la adresa: Buzău, Piața Daciei, nr. 1, județul Buzău.

 Nepreluarea recomandărilor formulate şi înaintate în scris va fi justificată în scris.
       Pentru informaţii suplimentare, vă stăm la dispoziţie la următoarele date de contact: telefon: 0238.723.371, e-mail: petronela.jipa@primariabuzau.ro, persoană de contact: Jipa Petronela.

Ilinca Moise

Add Comment

lasă aici un comentariu

Mai multe articole