Advertorial

(P) Când se decide numărul de burse care se acordă elevilor din Buzău?

proiect de hotărâre nr. 211/05.10.2022 privind aprobarea cuantumului și numărului de burse care se acordă elevilor din ȋnvățământul preuniversitar din municipiul Buzău pentru anul școlar 2022 -2023;

DISPOZIȚIE

privind convocarea în şedinţă extraordinară (de îndată)

                               a Consiliului Local al Municipiului Buzău

Primarul municipiului Buzău, judeţul Buzău:

Având în vedere:

– prevederile art. 133, alin. (2), lit. a), art. 134, alin. (1), lit. a), alin. (4) art. 139, alin. (5), lit. c), art. 196, alin. (1), lit. b) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

DISPUNE:

        Art. 1.- Se convoacă Consiliul Local al Municipiului Buzău în şedinţă extraordinară (de îndată), pentru vineri, 07.10.2022, ora 09:30, şedinţă care va avea loc în sediul Consiliului Local al Municipiului Buzău, situat în municipiul Buzău, Piaţa Daciei, nr. 1, în Palatul Comunal, etaj 1, sala Stan Săraru (sala 24).    

Proiectul ordinii de zi al şedinţei este următorul:

          1.- proiect de hotărâre nr. 209/05.10.2022 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru ședința extraordinară (de îndată) din data de 07.10.2022 a Consiliului Local al Municipiului Buzău;

 

          2.-proiect de hotărâre nr. 210/05.10.2022 privind rectificarea 6 a bugetului municipiului Buzău, pe anul 2022;

          3.- proiect de hotărâre nr. 211/05.10.2022 privind aprobarea cuantumului și numărului de burse care se acordă elevilor din ȋnvățământul preuniversitar din municipiul Buzău pentru anul școlar 2022 -2023;

4. proiect de hotărâre nr. 213/05.10.2022 privind acceptarea ofertei de donaţie a imobilului situat în intravilanul Municipiului Buzău, tarlaua 43, parcelele 741, 742, LOT1, județul Buzău;

5. proiect de hotărâre nr. 214/06.10.2022 privind implementarea proiectului „CENTRU INTEGRAT DE COLECTARE SEPARATĂ A DEȘEURILOR PRIN APORT VOLUNTAR ÎN MUNICIPIUL BUZĂU” – Proiect finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență – COMPONENTA C3 – Managementul Deșeurilor Investiția I1 – Dezvoltarea, modernizarea și completarea sistemelor de management integrat al deșeurilor municipale la nivel de județ sau la nivel de orașe / commune; I.1.c: Centre integrate de colectare separată prin aport voluntar destinate aglomerărilor urbane, PNRR/2022/C3/S/I.1.C.

          Art. 2.- Proiectele de hotărâre prevăzute la art. 1 vor fi puse la dispoziția consilierilor locali în format electronic.

Materialele prevăzute la art. 1 pot fi studiate, în format letric, de către consilierii locali, la cabinetul Secretarului General al Municipiului Buzău.

Art. 3.- Proiectele de hotărâre au fost inițiate de primarul municipiului Buzău.

Art. 4.- În preambulul proiectelor de hotărâre prevăzute la art. 1 au fost indicate Comisiile de specialitate la care acestea au fost trimise spre avizare.

Art. 5.- Proiectele de hotărâre se regăsesc pe pagina de internet a primăriei, www.primariabuzau.ro

Art. 6.- Secretarul General al Municipiului Buzău, prin intermediul Serviciului Relaţii cu Publicul, Organizare Alegeri, Îndrumarea Cetăţenilor şi Secretariat, va asigura aducerea la cunoştinţă publică a prevederilor prezentei dispoziţii.

PRIMARUL MUNICIPIULUI BUZĂU,

Constantin TOMA

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUZĂU,

Eduard PISTOL

Ilinca Moise

Add Comment

lasă aici un comentariu

Mai multe articole