Interviu

(P) Care este bugetul Primăriei Buzău?

Proiectul poate fi consultat de către cei interesaţi la avizierul Primăriei Municipiului Buzău, Piaţa Daciei nr. 1 şi pe pagina de web: www.primariabuzau.ro.

A N U N Ț

              În conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, Primăria Municipiului Buzău supune dezbaterii publice Proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2024, sinteza secţiunilor de funcţionare şi dezvoltare, precum şi listele obiectivelor de investiţii pe anul 2024.”

         Proiectul poate fi consultat de către cei interesaţi la avizierul Primăriei Municipiului Buzău, Piaţa Daciei nr. 1 şi pe pagina de web: www.primariabuzau.ro.

Primaria Buzau, buget 2024

         Prezentul proiect de buget va suporta modificări urmare a propunerilor ce vor fi făcute, cȃt şi a suplimentării pe care o vom primi după repartizarea prin Decizia Administrației Județene a Finanțelor Publice a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea costului standard per elev/preșcolar pentru ȋnvățământul preuniversitar de stat şi pentru finanţarea învăţământului particular acreditat. 

         Propunerile, sugestiile şi opiniile referitoare la proiectul supus dezbaterii publice pot fi transmise ȋn scris pe adresa Primăriei Municipiului Buzău,Piaţa Daciei nr. 1, pe fax la numărul 0238.717.950 sau la adresa de e-mail: cabinet.primar@primariabuzau.ro, ȋn termen de 15 zile de la data publicării sau afişării acestuia.                                                                          

PRIMARUL MUNICIPIULUI BUZAU

Constantin Toma

MUNICIPIUL BUZAU  

PROIECTUL BUGETULUI LOCAL

PE ANUL 2024

PE SECTIUNI

SINTEZA

A. FUNCTIONARE

                                                                                              -mii lei-

DenumireProiect 2024
VENITURI297.803
CHELTUIELI297.803
DEFICIT/EXCEDENT0

B. DEZVOLTARE

                                                                                              -mii lei-

DenumireProiect 2024
VENITURI384.191
CHELTUIELI389.971
DEFICIT/EXCEDENT *-5.780
  • Deficitul Secțiunii de Dezvoltare se acoperă din excedentul anilor precedenți care este ȋn suma de 5.780 mii lei la data de 31.12.2023.

            PRIMAR,                                                   DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT,

      Constantin Toma                                                           Daniela Gogea

Ilinca Moise

Add Comment

lasă aici un comentariu

Mai multe articole