Interviu

(P) În orașul Buzău ar putea fi construit un parc de panouri fotovoltaice

Proiect de hotărâre nr. 243/08.11.2023 privind actualizarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „PRODUCEREA DE ENERGIE VERDE PRIN CONSTRUIREA UNUI PARC DE PANOURI FOTOVOLTAICE ÎN MUNICIPIUL BUZĂU”, Fondul pentru modernizare în România, Programul-cheie 1: Surse regenerabile de energie și stocarea energiei, Sprijinirea investiţiilor în noi capacităţi de producere a energiei electrice produsă din surse regenerabile pentru autoconsum pentru entități publice;

DISPOZIȚIE

privind convocarea în şedinţă extraordinară

a Consiliului Local al Municipiului Buzău

Primarul municipiului Buzău, judeţul Buzău:

Având în vedere:

– prevederile art. 133, alin. (2), lit. a), art. 134, alin. (1), lit. a), alin. (4), art.139, alin. (5), lit. c), art. 196, alin. (1), lit. b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

DISPUNE:

        Art. 1. Se convoacă Consiliul Local al Municipiului Buzău în şedinţă extraordinară, pentru VINERI, 10 noiembrie 2023, ora 09:30, şedinţă care va avea loc în sediul Consiliului Local al Municipiului Buzău, situat în municipiul Buzău, Piaţa Daciei, nr. 1, în Palatul Comunal, etaj 1, sala Stan Săraru (sala 24).    

Proiectul ordinii de zi al şedinţei este următorul:

            1.- Proiect de hotărâre nr. 237/26.10.2023 pentru aprobarea Regulamentului privind utilizarea sistemului de închiriere a bicicletelor „VELOCITY BUZĂU” în vederea operaționalizării proiectului „Sistem alternativ de mobilitate urbană utilizând stații automate de închiriere a bicicletelor în Municipiul Buzău” COD SMIS 129193, Proiect finanțat prin Axa prioritară 4, Prioritatea de Investiții 4e, Obiectiv specific 4.1, Apel de proiecte nr POR/182/4/1/Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reşedință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă;

 

               2.- Proiect de hotărâre nr. 238/31.10.2023 privind organizarea și funcționarea “TÂRGULUI DE CRĂCIUN 2023”;

 

          3.- Proiect de hotărâre nr. 243/08.11.2023 privind actualizarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „PRODUCEREA DE ENERGIE VERDE PRIN CONSTRUIREA UNUI PARC DE PANOURI FOTOVOLTAICE ÎN MUNICIPIUL BUZĂU”, Fondul pentru modernizare în România, Programul-cheie 1: Surse regenerabile de energie și stocarea energiei, Sprijinirea investiţiilor în noi capacităţi de producere a energiei electrice produsă din surse regenerabile pentru autoconsum pentru entități publice;

          4.- Proiect de hotărâre nr. 244/08.11.2023 pentru aprobarea depunerii cererii de finanțare pentru proiectul PRODUCEREA DE ENERGIE VERDE PRIN CONSTRUIREA UNUI PARC DE PANOURI FOTOVOLTAICE ÎN MUNICIPIUL BUZĂU” și pentru aprobarea cofinanțării proiectului, asigurarea fluxului financiar pentru implementarea proiectului şi acoperirea contravalorii cheltuielilor altele decât cele eligibile, Proiect finanțat prin FONDUL PENTRU MODERNIZARE Programul-cheie 1: Surse regenerabile de energie și stocarea energiei „Sprijinirea investiţiilor în noi capacităţi de producere a energiei electrice produsă din surse regenerabile pentru autoconsum pentru entități publice”;

          5.- Proiect de hotărâre nr. 245/08.11.2023 privind rectificarea 5 a bugetului Municipiului Buzău pe anul 2023. 

Art.2. Proiectele de hotărâre prevăzute la art. 1 vor fi puse la dispoziția consilierilor locali în format electronic.

Materialele prevăzute la art. 1 pot fi studiate, în format letric, de către consilierii locali, la cabinetul Secretarului General al Municipiului Buzău.

Art.3.Proiectele de hotărâre au fost inițiate de primarul municipiului Buzău.

Art.4. În preambulul proiectelor de hotărâre prevăzute la art. 1 au fost indicate Comisiile de specialitate la care acestea au fost trimise spre avizare.

Art.5. Proiectele de hotărâre se regăsesc pe pagina de internet a primăriei, www.primariabuzau.ro

Art.6.- Secretarul General al Municipiului Buzău, prin intermediul Serviciului Relaţii cu Publicul, Organizare Alegeri, Îndrumarea Cetăţenilor şi Secretariat, va asigura aducerea la cunoştinţă publică a prevederilor prezentei dispoziţii.

Ilinca Moise

Add Comment

lasă aici un comentariu

Mai multe articole