Advertorial

(P) Trece proiectul pentru organizarea Toamnei buzoiene?

Se convoacă Consiliul Local al Municipiului Buzău în şedinţă extraordinară, pentru JOI, 08.09.2022, ora 09:30, şedinţă care va avea loc în sediul Consiliului Local al Municipiului Buzău, situat în municipiul Buzău, Piaţa Daciei, nr. 1, în Palatul Comunal, etaj 1, sala Stan Săraru (sala 24).    

DISPOZIȚIE

  privind convocarea în şedinţă extraordinară

   a Consiliului Local al Municipiului Buzău

   Primarul municipiului Buzău, judeţul Buzău:

   Având în vedere:

– prevederile art. 133, alin. (2), lit. a), art. 134, alin. (1), lit. a), alin. (3) și (4), art. 139, alin. (5), lit. c), art. 196, alin. (1), lit. b) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

DISPUNE:

        Art. 1.- Se convoacă Consiliul Local al Municipiului Buzău în şedinţă extraordinară, pentru JOI, 08.09.2022, ora 09:30, şedinţă care va avea loc în sediul Consiliului Local al Municipiului Buzău, situat în municipiul Buzău, Piaţa Daciei, nr. 1, în Palatul Comunal, etaj 1, sala Stan Săraru (sala 24).    

Proiectul ordinii de zi al şedinţei este următorul:

          1.-proiect de hotărâre 178 din 05.09.2022 privind conferirea titlului de “CETĂŢEAN DE ONOARE AL MUNICIPIULUI BUZĂU” domnului Adrian George Peticilă;

2.-proiect de hotărâre nr. 165/10.08.2022privind organizarea şi funcţionarea Târgului “TOAMNA BUZOIANĂ – 2022”;

         3.-proiect de hotărâre nr. 179/05.09.2022 privind rectificarea 3 a bugetului municipiului Buzău, pe anul 2022.

         4.-diverse.

Art. 2.- Proiectele de hotărâre prevăzute la art. 1 vor fi puse la dispoziția consilierilor locali în format electronic.

Materialele prevăzute la art. 1 pot fi studiate, în format letric, de către consilierii locali, la cabinetul Secretarului General al Municipiului Buzău.

Art. 3.- Proiectele de hotărâre au fost inițiate de primarul municipiului Buzău.

Art. 4.- În preambulul proiectelor de hotărâre prevăzute la art. 1 au fost indicate Comisiile de specialitate la care acestea au fost trimise spre avizare.

Art. 5.- Proiectele de hotărâre se regăsesc pe pagina de internet a primăriei, www.primariabuzau.ro.

Art. 6.- Secretarul General al Municipiului Buzău, prin intermediul Serviciului Relaţii cu Publicul, Organizare Alegeri, Îndrumarea Cetăţenilor şi Secretariat, va asigura aducerea la cunoştinţă publică a prevederilor prezentei dispoziţii.

PRIMARUL MUNICIPIULUI BUZĂU,

Constantin Toma

                                                         CONTRASEMNEAZĂ:

                    SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUZĂU,

                             Eduard Pistol

Ilinca Moise

Add Comment

lasă aici un comentariu

Mai multe articole