Advertorial

Regulament nou pentru salubrizarea publica

proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Anexei nr. 4 la HCL nr. 71/30.03.2020 pentru aprobarea Regulamentului și Caietelor de sarcini ale serviciului public de salubrizare din municipiul Buzău.

ANUNȚ PUBLIC

          În conformitate cu dispoziţiile art. 7, alin. (13) din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, în calitate de primar, aduc la cunoştinţă publică faptul că pentru şedinţa Consiliului Local al Municipiului Buzău din luna iulie 2020 a fost iniţiat următorul proiect de hotărâre cu caracter normativ:

  • proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Anexei nr. 4 la HCL nr. 71/30.03.2020 pentru aprobarea Regulamentului și Caietelor de sarcini ale serviciului public de salubrizare din municipiul Buzău.

Persoanele fizice şi juridice interesate pot consulta proiectul de hotărâre pe site-ul autorităţii publice locale, la adresa www.primariabuzau.ro şi la avizierul primăriei.

Propunerile, sugestiile sau opiniile cu privire la proiectul de hotărâre menţionat mai sus pot fi depuse la sediul Primăriei municipiului Buzău, la Ghişeul Unic, până cel târziu 09 iulie 2020, ora 09.00,la responsabilul pentru relaţia cu societatea civilă, doamna Jipa Petronela.

PRIMARUL MUNICIPIULUI BUZĂU,

Constantin Toma

Ilinca Moise

Add Comment

lasă aici un comentariu

Mai multe articole