ANUNŢ  PUBLIC

ACTUALIZARE INTEGRALĂ A PLANULUI URBANISTIC GENERAL AL MUN. BUZĂU

INIŢIATOR – PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUZĂU

Stimaţi cetăţeni,

Primăria Municipiului Buzău a demarat procesul de actualizare și revizuire a Planului Urbanistic General (P.U.G.).

Având în vedere:

  • Ordinul nr. 2701/2010al Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului „pentru aprobarea metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism”;
  • H.C.L. nr. 66/2011 „pentru aprobarea Regulamentului Local referitor la implicarea publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism”;
  • H.C.L. nr. 255/2019 „privind prelungirea termenului de valabilitate a P.U.G. aprobat prin H.C.L. nr. 235/2009;

se face cunoscută publicului documentația urbanistică aferentă etapei elaborării propunerilor, ce va fi supusă procesului de avizare, pentru noul Plan Urbanistic General.

Menționăm că varianta actuală a planului urbanistic general a analizat propunerile / observațiile transmise de cetățeni în perioada 21.05.2020 – 16.01.2023, fiind prezentată varianta revizuită.

Articolul precedentCadoul lui Neagu pentru turismul buzoian
Articolul următor(P) Buzăul va avea Colegiul Economic Regele Mihai I