Interviu

Ședință extraordinară la Primăria Buzău

... transmiterea unei părţi din imobilul 3177 din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al municipiului Buzău, ...

DISPOZIȚIE

privind convocarea în şedinţă extraordinară (de îndată) a Consiliului Local al Municipiului Buzău

Primarul municipiului Buzău, judeţul Buzău:

Având în vedere:

– prevederile art. 133, alin. (2), lit. a), art. 134, alin. (1), lit. a), alin. (4) art. 139, alin. (5), lit. c), art. 196, alin. (1), lit. b) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

   DISPUNE:

        Art. 1.- Se convoacă Consiliul Local al Municipiului Buzău în şedinţă extraordinară (de îndată), pentru vineri, 03 septembrie 2021, ora 09:00, şedinţă care va avea loc în sediul Consiliului Local al Municipiului Buzău, situat în municipiul Buzău, Piaţa Daciei, nr. 1, în Palatul Comunal, etaj 1, sala Stan Săraru (sala 24).    

Proiectul ordinii de zi al şedinţei este următorul:

          1.- proiect de hotărâre privind solicitarea către Guvernul României pentru prelungirea termenului prevăzut în art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 834/2018 privind transmiterea unei părţi din imobilul 3177 din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al municipiului Buzău, judeţul Buzău, şi pentru modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului.

Art. 2.- Proiectul de hotărâre prevăzut la art. 1 va fi pus la dispoziția consilierilor locali în format electronic.

Materialul prevăzut la art. 1 poate fi studiat, în format letric, de consilierii locali, la cabinetul Secretarului General al Municipiului Buzău.

Art. 3.- Proiectul de hotărâre a fost inițiat de primarul municipiului Buzău.

Art. 4.- În preambulul proiectului de hotărâre prevăzut la art. 1 au fost indicate Comisiile de specialitate la care acesta a fost trimis spre avizare.

Art. 5.- Proiectul de hotărâre se regăsește pe pagina de internet a primăriei, www.primariabuzau.ro

Art. 6.- Secretarul General al Municipiului Buzău, prin intermediul Serviciului Relaţii cu Publicul, Organizare Alegeri, Îndrumarea Cetăţenilor şi Secretariat, va asigura aducerea la cunoştinţă publică a prevederilor prezentei dispoziţii.

Ilinca Moise

Add Comment

lasă aici un comentariu

Mai multe articole