Advertorial

Vin reguli noi privind organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari

Propunerile, sugestiile sau opiniile cu privire la proiectul de hotărâre menţionat mai sus pot fi depuse la sediul Primăriei municipiului Buzău, la Ghişeul Unic, până cel târziu 12 august 2021.

ANUNȚ PUBLIC

          În conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, în calitate de primar, aduc la cunoştinţă publică faptul că a fost iniţiat următorul proiect de hotărâre cu caracter normativ:

  • proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de înființare, organizare şi funcționare a asociațiilor de proprietari/locatari din municipiul Buzău, exercitarea controlului de către compartimentele specializate din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Buzău asupra activității acestora şi stabilirea metodologiei de repartizare a consumurilor de energie termică şi apă între consumatorii din condominiile din municipiul Buzău.

Persoanele fizice şi juridice interesate pot consulta proiectul de hotărâre pe site-ul autorităţii publice locale, la adresa www.primariabuzau.ro 

Propunerile, sugestiile sau opiniile cu privire la proiectul de hotărâre menţionat mai sus pot fi depuse la sediul Primăriei municipiului Buzău, la Ghişeul Unic, până cel târziu 12 august 2021.

          Forma lansată în dezbatere publică poate suferi modificări și/sau completări.

PRIMARUL MUNICIPIULUI BUZĂU,

Constantin Toma

Ilinca Moise

Add Comment

lasă aici un comentariu

Mai multe articole